"מלחמת תורה" – בגנות ההיתר להתפרנס מהתורה, 7 פרקים (דוד) איוולת הפסיקה השכירה בדיית הזוהר וה"קבלה" ביררור מושגים אמרים,
חומר עיוני
פרק א'- יחוד ישראל
כזית מצה (רפי)

האם יוסף קארו שיקר? (רפי)
צדיק כתמר יפרח (רפי)
דוד
פרק ב' – כי הכסף יעוור
מנהגי אבלות בספירת העומר-
שיבוש והמצאות (רפי)

מי באמת כתב את ספר הזוהר? (דוד)

הנהגת משה מול הנהגת יוסף. (רפי)רפי
פרק ג' – ואין תוכחה
תיקון (קלקול) ליל שבועות (רפי)

ספר הזוהר – עבודה זרה, פתיחה, הצהרת הכוונות, (רפי)


סוד התפילה!
או? (דוד)
ברוסית (הלל) по русски
פרק ד' – לא תתגודדואי הנחת תפילין בחול המועד

ספר הזוהר - עבודה זרה,פרק ב', מקור הספר (רפי)
אודות ההפרזות במושג "אמונת החכמים"
ומשמעות ההפרזות אלה (דוד)

אודות ספר הזוהר
פרק ה' – יום הזיכרון לשואה
אודות אמירת ברכות השחר מימי חז"ל
וימינו ומשמעות השינוי (דוד)
ספר הזוהר – עבודה זרה, פרק ג' (רפי)
"כסיל כי יבטח" –בירור מושג בטחון בהשם סידור תפילה
לכל ימות השנה
על פי רמב"ם
PDF לעמוד A6
פרק ה'- 70 פנים לתורה?
יצחק יוסף נגד הדרדעים
(רפי)ספר הזוהר – עבודה זרה, פרק ד. גלגולי נשמות

טכנולוגיה של בלבול מוח – תמים תהיה?
מאמרי ד"ר אורי לוי
פרק ז'. סיכום
תגובות: 
3 תגובות: קישורים לרשומה זו