פרק ב' – כי הכסף יעוור- מנהגי אבלות בספירת העומרשיבוש והמצאות (רפ

הנהגת משה מול הנהגת יוסף. (רפי)פרק ג' – ואין תוכחהתיקון (קלקול) ליל שבועות (רפסוד התפילה
או


פרק ד' – לא תתגודדואי הנחת תפילין בחול המועדאודות ההפרזות במושג "אמונת החכמים"
ומשמעות ההפרזות אלה (דוד)

בקרוב

עובדים על זה


פרק ה' – יום הזיכרון לשואהאודות אמירת ברכות השחר מימי חז"ל וימינו ומשמעות השינוי (דוד)


" כסיל כי יבטח" –בירור מושג בטחון בהשם

בקרוב

עובדים על זהפרק ה'- 70 פנים לתורה

בקרוב

עובדים על זהטכנולוגיה של בלבול מוח – תמים תהיה?

בקרוב

עובדים על זהפרק ז'. סיכום

בקרוב

עובדים על זה

בקרוב

עובדים על זה

בקרוב

עובדים על זה

בקרוב

עובדים על זהתגובות: 
3 תגובות: קישורים לרשומה זו